Oferta

Świetliki dachowe

W dobie zwiększającej się świadomości dotyczącej ochrony środowiska i minimalizacji zużycia energii sprawdzone od wielu lat na różnych budynkach świetliki dachowe punktowe z pokryciem odpornym na działanie promieniowania UV są produktem idącym z duchem czasu.

Przeprowadzone badania na zgodność z normą zharmonizowaną upoważniają nas do oznaczania wyrobu znakiem

Dokument odniesienia: Deklaracja zgodności CE na zgodność z normą zharmonizowaną EN 1873:2005

Pobierz katalog:  Pobierz

KLASYCZNE ŚWIETLIKI NIEOTWIERANE

Świetliki dachowe klasyczne punktowe nieotwierane z pokryciem akrylowym lub poliwęglanowym odpornym na działanie UV.

Przeznaczenie: Do doświetlania pomieszczeń światłem dziennym w pokryciach dachów płaskich o kącie nachylenia do 15 stopni.

Budowa świetlika nieotwieranego: Zobacz

KLASYCZNE ŚWIETLIKI OTWIERANE

Świetliki klasyczne punktowe otwierane z pokryciem akrylowym lub poliwęglanowym odpornym na działanie UV.

Przeznaczenie: Do doświetlania światłem dziennym w pokryciach dachów płaskich o kącie nachylenia do 15 stopni z możliwością uchylania do przewietrzania pomieszczeń.

Budowa świetlika otwieranego: Zobacz

Napęd: Otwieranie świetlików w celu przewietrzania może być realizowane

 • napędami elektrycznymi – stosowanymi w pomieszczeniach wysokich
 • ręcznymi otwieraczami śrubowymi – stosowanymi w pomieszczeniach niskich
 • napędami pneumatycznymi – w pomieszczeniach produkcyjnych, gdzie istnieją instalacje ze sprężonym powietrzem.

ŚWIETLIKI DO POMIESZCZEŃ MIESZKALNYCH NIEOTWIERANE

Świetliki punktowe nieotwierane do pomieszczeń mieszkalnych z pokryciem akrylowym lub poliwęglanowym odpornym na działanie UV z dodatkową szybą zespoloną z ciepłą ramką zawiasową eliminującą wykraplanie się wody.

Przeznaczenie: Do doświetlania pomieszczeń mieszkalnych światłem dziennym w pokryciach dachów płaskich o kącie nachylenia do 15 stopni.

Budowa świetlika nieotwieranego do pomieszczeń mieszkalnych: Zobacz

ŚWIETLIKI DO POMIESZCZEŃ MIESZKALNYCH OTWIERANE

Świetliki punktowe otwierane do pomieszczeń mieszkalnych z pokryciem akrylowym lub poliwęglanowym odpornym na działanie UV z dodatkową szybą zespoloną z ciepłą ramką zawiasową eliminującą wykraplanie się wody.

Przeznaczenie: Do doświetlania pomieszczeń mieszkalnych światłem dziennym w pokryciach dachów płaskich o kącie nachylenia do 15 stopni z możliwością uchylania do przewietrzania pomieszczeń.

Budowa świetlika otwieranego do pomieszczeń mieszkalnych: Zobacz

Napęd: Otwieranie świetlików w celu przewietrzania może być realizowane

 • napędami elektrycznymi – stosowanymi w pomieszczeniach wysokich
 • ręcznymi otwieraczami śrubowymi – stosowanymi w pomieszczeniach niskich – wersja ekonomiczna
PODZIAŁ ŚWIETLIKÓW WEDŁUG TYPÓW

 

W zależności od rodzaju kopułki:

Kopułki wykonywane są w wersji bezbarwnej (przezroczyste) lub opalowe (mleczne), akrylowe lub poliwęglanowe. W zależności od potrzeby zapewnienia różnej przenikalności termicznej wykonujemy kopułki dwu, trzy i czterowarstwowe. Zobacz

 

W zależności od rodzaju materiału podstawy: 

 • Z ocynkowanych blach stalowych z możliwością malowania proszkowego. Konieczność dodatkowego ocieplenia wełna po montażu – do wykonania po stronie Klienta Zobacz
 • Z żywic poliestrowych ocieplonych płytami poliuretanowymi Zobacz

 

W zależności od wysokości podstawy:

Standardowa wysokość naszych podstaw stalowych to 350 oraz 500 mm, a podstaw laminatowych 300, 500 lub 150 mm w przypadku klap montowanych na wymurowanych cokołach.

 

W zależności od kształtu podstawy:

Standardowo podstawa skośna lub podstawa prosta.

 

W zależności od kształtu kopułki:

 • typu piramidka Zobacz
 • typu pancerna (z pokryciem poliwęglanowym) Zobacz
 • typu heatstop (odbijające promienie słoneczne) Zobacz

 

Specjalne – świetliki okrągłe 

Dla obiektów, gdzie oprócz zwykłych funkcji użytkowych świetlików wymagana jest również wysoka estetyka – dachy widoczne z góry. Oferowane świetliki okrągłe wykonujemy z ocieplanych podstaw laminatowych przykrytych kopułką akrylową. Zobacz

Wyłazy dachowe

Wyłazy dachowe z pokryciem kopułką akrylową lub poliwęglanem komorowym odpornym na działanie promieniowania UV, z ciepłą ramką zawiasową eliminującą wykraplanie się wody.

Przeznaczenie: Do technicznego wyjścia na dach płaski o kącie nachylenia do 15 stopni z możliwością doświetlenia pomieszczenia oraz awaryjnego przewietrzania. Otwarcie zamka wyłazu dachowego powoduje, dzięki zastosowanym sprężynom gazowym, automatyczne otwarcie kopuły o kąt 90’ (bez konieczności jej wypychania) i trwałe zablokowanie w tej pozycji.

Dokument odniesienia: Deklaracja zgodności CE na zgodność z normą zharmonizowaną EN 1873:2005

Budowa wyłazu dachowego: Zobacz

Otwieranie: Ręczne wspomagane sprężyną gazową do kąta 90 stopni i trwałe zablokowanie w tej pozycji. Zamykanie ręczne z ryglowaniem zamkiem hakowym z kluczem.

Pobierz katalog:  Pobierz

Oferujemy Państwu możliwość wymiany starego wyłazu dachowego na nowych. Więcej informacji w ulotce:  Pobierz

PODZIAŁ WYŁAZÓW DACHOWYCH WEDŁUG TYPÓW

 

W zależności od rodzaju pokrycia:

 • Wyłazy kopułkowe Zobacz
  Kopułki wykonywane są w wersji bezbarwnej (przezroczyste) lub Opal (mleczne), akrylowe lub poliwęglanowe. W zależności od potrzeby zapewnienia różnej przenikalności termicznej wykonujemy kopułki dwu, trzy i czterowarstwowe.
 • Wyłazy z pokryciem z poliwęglanu komorowego Zobacz
  Z uwagi na lepsze parametry termiczne (patrz ramka) standardowo stosujemy pokrycie poliwęglanem 3 lub 5-cio komorowym w wersji bezbarwnej (przezroczystej) lub Opal (mlecznej).

 

W zależności od rodzaju materiału podstawy:

 • Z ocynkowanych blach stalowych z możliwością malowania proszkowego Zobacz
 • Z żywic poliestrowych ocieplonych płytami poliuretanowymi Zobacz

 

W zależności od wysokości podstawy:

Standardowa wysokość naszych podstaw stalowych to 350 oraz 500 mm, a podstaw laminatowych 300, 500 lub 150 mm w przypadku klap montowanych na wymurowanych cokołach.

 

W zależności od kształtu podstawy:

 

W zależności od kształtu kopułki:

 • typu piramidka Zobacz
 • typu pancerna (z pokryciem poliwęglanowym) Zobacz
 • typu heatstop (odbijające promienie słoneczne) Zobacz

Klapy dymowe

Dym jest przyczyną 90% wypadków śmiertelnych powstających w czasie pożaru. Odpowiednie zatem ukierunkowanie oraz usuwanie dymu i ciepła ze strefy objętej pożarem zapewnia utrzymanie warstwy o niewielkim zadymieniu dając możliwość sprawnej ewakuacji. Istnieją potwierdzone korzyści stosowania systemów oddymiania które oprócz umożliwiania ewakuacji ludzi z budynków ułatwiają gaszenie pożaru, obniżają temperaturę konstrukcji stropowych, opóźniają rozprzestrzenianie się pożaru w kierunku poziomym w znacznym stopniu ograniczając straty materialne.

Służymy Państwu pomocą w zakresie wyboru właściwego systemu oddymiania, doboru urządzeń oraz fachowego ich zainstalowania i uruchomienia.

KLAPY DYMOWE Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM

Klapy dymowe z napędem elektrycznym jako podstawowy element grawitacyjnego systemu oddymiania wykorzystywane są do oddymiania klatek schodowych, korytarzy i dróg ewakuacyjnych budynków mieszkalnych oraz mniejszych pomieszczeń handlowych, biurowych lub produkcyjnych.

Zapewniają również dodatkowe doświetlenie, możliwość przewietrzania oraz awaryjnego wyjścia na dach – klapa dymowa z funkcją wyłazu dachowego.

Budowa klapy z napędem elektrycznym: Zobacz

Napęd: Napędy otwierające klapy dymowe zbudowane są w oparciu o wrzecionowe siłowniki elektryczne zasilane prądem stałym o napięciu 24V oraz kompletem dźwigni umożliwiających otwarcie klapy do kąta min. 140 stopni. Napęd zamontowany zostaje trwale do podstawy klapy i poprzez odpowiednią konsolę do trawersu skrzydła uchylnego. Trwałość napędu klapy dymowej zapewnia jej bezawaryjne otwarcie 10 000 razy (w funkcji przewietrzania) i 300 razy pod pełnym obciążeniem (w funkcji alarmowej).

Zasada działania: Otwarcie klapy następuje po podaniu napięcia 24V DC z centrali oddymiania obiektu. Klapa z takim napędem obok funkcji podstawowej jaką jest oddymianie może być wykorzystywana również do celów wentylacyjnych.

KLAPY DYMOWE Z NAPĘDEM PNEUMATYCZNYM

Klapy z napędem pneumatycznym jako podstawowy element grawitacyjnego systemu oddymiania wykorzystywane są do oddymiania dużych obiektów handlowych, produkcyjnych i magazynowych.

Zapewniają również dodatkowe doświetlenie oraz po zamontowaniu dodatkowego siłownika elektrycznego – możliwość przewietrzania.

Budowa klapy z napędem pneumatycznym: Zobacz

Napęd: Napędy otwierające klapy dymowe pneumatyczne zbudowane są w oparciu o siłowniki pneumatyczne z mechanicznym ryglowaniem po pełnym otwarciu oraz kompletem dźwigni umożliwiających otwarcie klapy do kąta 165 stopni. Napęd zamontowany zostaje trwale do podstawy klapy i poprzez odpowiednią konsolę do trawersu skrzydła uchylnego.
W skład napędu klapy wchodzi również mechanizm automatycznego jej wyzwalania zamontowany na cokole klapy. Składa się z termo-wyzwalacza, naboju z CO2 i fiolki termo-czułej.

Zasada działania: Otwarcie alarmowe klap następuje automatycznie po osiągnięciu określonej temperatury w przestrzeni poddachowej. Elementem powodującym otwarcie klapy jest energia uwolnionego dwutlenku węgla zgromadzonego w naboju CO2, który umieszczony jest w termo-wyzwalaczu na podstawie klapy. Zakres temperatur w jakich ma nastąpić otwarcie klapy uzależniony jest od zastosowanego termo-bezpiecznika – najczęściej 68 lub 93 stopni C.

PODZIAŁ KLAP DYMOWYCH WEDŁUG TYPÓW

 

W zależności od rodzaju pokrycia klapy:

 • Klapy z pokryciem kopułkowym Zobacz
  Kopułki wykonywane są w wersji bezbarwnej (przezroczyste) lub Opal (mleczne), akrylowe lub poliwęglanowe. W zależności od potrzeby zapewnienia różnej przenikalności termicznej wykonujemy kopułki dwu, trzy i czterowarstwowe.
 • Klapy z pokryciem z poliwęglanu komorowego Zobacz
  Z uwagi na lepsze parametry termiczne (patrz ramka) standardowo stosujemy pokrycie poliwęglanem 3 lub 5-cio komorowym w wersji bezbarwnej (przezroczystej) lub Opal (mlecznej).

 

W zależności od rodzaju materiału podstawy:

 • Z ocynkowanych blach stalowych z możliwością malowania proszkowego Zobacz
 • Z żywic poliestrowych ocieplonych pianką poliuretanową Zobacz

 

W zależności od wysokości podstawy:

Standardowa wysokość naszych podstaw stalowych to 350, 500 oraz 700 mm, a podstaw laminatowych 300, 500 lub 150 mm w przypadku klap montowanych na wymurowanych cokołach.

 

W zależności od kształtu podstawy:

Geometria podstaw została doświadczalnie tak dobrana, aby zapewnić jak najmniejsze opory przepływu gazów pożarowych.

Standardowo podstawa:

 

W zależności od reakcji na ogień:

 • wersja bez odporności ogniowej,
 • wersja NRO.

 

Zależności od wymiaru i parametrów aerodynamicznych:

 • z wiatrownicami Zobacz
 • z dyszami kierunkowymi

 

W zależności od funkcji dodatkowych:

 • Z funkcją wyłazu (dot. klap dymowa z napędem elektrycznym)
 • Z funkcją przewietrzania po zastosowaniu dodatkowego siłownika elektrycznego

Serwis

Każdy, nawet najlepszy produkt, dla utrzymania swojej funkcjonalności i pewności działania wymaga okresowego przeglądu serwisowego. Także dla spełnienia wymogów gwarancyjnych niezbędne jest przeprowadzenie okresowych przeglądów serwisowych produktów z naszej oferty.

Dotyczy to w szczególności produktów zapewniających ochronę przed pożarem i dymem – klapy dymowe.

Przy współpracy z naszą firmą zachęcamy do podjęcia działań w tym zakresie.

Treść umieszczona na stronie nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Firma RB Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do modyfikacji i zmian produktowych bez uprzedniego powiadomienia.