Klapa dymowa z napędem elektrycznym lub pneumatycznym — którą z nich wybrać?

Klapy dymowe montowane w budynkach służą do odprowadzanie szkodliwych substancji wydzielanych podczas pożaru, ale także mogą pełnić funkcję przewietrzania pomieszczeń. W celu prawidłowego działania systemu oddymiania pomieszczeń klapy powinny współpracować z drzwiami napowietrzającymi zapewniającymi odpowiednią cyrkulację powietrza w celu usunięcia szkodliwych substancji z pomieszczeń. Klapy dymowe mogą być uruchamiane przez system sygnalizacji pożaru, zwykle wyzwalany przez czujniki dymu. Klapy działające w systemie oddymiania mogą być uruchamiane elektrycznie lub pneumatycznie po otrzymaniu impulsu z centrali sterującej systemem.

Klapa dymowa na napęd elektryczny

Napęd elektryczny w klapie dymowej złożony jest z kilku urządzeń, które wzajemnie ze sobą współpracują. W sytuacji wystąpienia pożaru umożliwiają otwarcie klapy poprzez odebranie sygnału z czujki dymowej przez centralkę sterującą lub ręczne uruchomienie klapy poprzez przyciski oddymiania połączone z centralą w systemie oddymiania..

Klapa dymowa na napęd pneumatyczny

Natomiast napęd pneumatyczny wymaga wykorzystania energii kinetycznej ładunku CO2, który został zgromadzony, pod wysokim ciśnieniem, w naboju. Gdy wystąpi pożar, następuje uruchomienie mechanizmu :

  • automatyczne poprzez sygnał z czujki (np. dymowej, pożarowej), zadziałanie termowyzwalacza)

  • ręczne z przycisku alarmowego podłączonego do systemu, załączenia dźwigni w skrzynce alarmowej.

Klapa zostaje otwarta poprzez uruchomienie siłownika klapy uwolnionym z naboju ładunkiem CO2, dostarczonym przewodami instalacji pneumatycznej do siłownika.

klapy oddymiające 3

Który napęd wybrać?

Najczęściej napęd elektryczny stosuje się w obiektach użytku publicznego, (np. na klatkach schodowych).

Napęd pneumatyczny często stosowany jest w budynkach o dużych gabarytach (np. hale produkcyjne, magazyny).

Zastosowanie mechanizmów otwierania powinny być odpowiednio dobierane przez projektantów systemów oddymiania i zabezpieczeń ppoż. i dostosowane do różnych typów obiektów. Tak więc dobór napędu uzależniony jest od wymagań stawianych przez specyfikę obiektu oraz wymogów narzuconych uregulowanych w odpowiednich przepisach prawnych.