Jak wygląda serwis klap oddymiających?

Przeznaczenie i miejsce montażu klap oddymiających

Klapy oddymiające stosuje się najczęściej na klatkach schodowych w budynkach użyteczności publicznej, także w zakładach produkcyjnych lub halach, magazynach i umieszcza się na dachach tego rodzaju budynków. Zadaniem klap oddymiających jest odprowadzanie dymu w przypadku wystąpienia pożaru bądź innych szkodliwych dla zdrowia substancji. Najistotniejszą rolą klap oddymiających jest wentylacja pomieszczenia, co zdecydowanie wpływa na zwiększenie stopnia bezpieczeństwa dla osób przebywających w danym obiekcie. Instalacja systemu oddymiania wyposażona jest w między innymi w czujniki, które uruchamiają automatycznie system oddymiania po przekroczeniu temperatury granicznej w pomieszczeniu lub pojawi się dym. Co istotne, klapę oddymiającą można również aktywować ręcznie, dzięki czemu zyskujemy możliwość przewietrzenia pomieszczenia, lepszego doświetlenia lub wykorzystania klapy jako wyłazu dachowego.

Serwis klap oddymiających

Klapy oddymiające z czasem ulegają zużyciu w wyniku czynników zewnętrznych i wewnętrznych. Osadzają się na nich różne substancje, takie jak oleje, tłuszcze, czy też zwykły kurz, a ich niektóre elementy mogą ulec degradacji. Z tego powodu co jakiś czas należy dokonać serwisu, aby mieć pewność, że klapa oddymiająca nadaje się do dalszego użytku. Serwis klap oddymiających wykonuje uprawniona przez producenta klap firma posiadająca odpowiednie przeszkolenie i certyfikację do wykonywania takich prac. Dlatego zawsze warto zwróci uwagę, czy firma serwisująca klapy posiada aktualną certyfikacje producenta.

klapy dymowe

Jeżeli działanie klap oddymiających budzi jakiekolwiek zastrzeżenia, konieczne będzie przeprowadzenie przeglądu klapy i w razie konieczności wymiana wadliwych elementów lub w ostateczności całkowita wymiana klapy oddymiającej. Zgodnie z wytycznymi producenta, serwis klap oddymiających powinien być przeprowadzony nie rzadziej niż raz na rok. Należy mieć na uwadze fakt, że wykonanie serwisu przez firmy nieposiadające odpowiednich do tego uprawnień , grozi utratą gwarancji i niesie za sobą ryzyko utraty odszkodowania w przypadku strat poniesionych w wyniku np. pożaru.

Obowiązek serwisu instalacji oddymiania jest uregulowany prawnie, a jego nieprzestrzeganie może wiązać się z poważnymi konsekwencjami, dlatego nie można go bagatelizować.

Po przeprowadzeniu serwisu klap dymowych sporządzany jest stosowny protokół, który stanowi podsumowanie całego przeglądu.

Przegląd klapy oddymiającej — konieczność każdego przedsiębiorcy

Należy pamiętać, że przegląd klapy oddymiającej jest bardzo ważną czynnością, której nie należy pomijać. Stanowi to gwarancję bezpieczeństwa osób przebywających w budynku, jak również wydłużenie czasu koniecznego na reakcję i ewakuację z budynku w przypadku zaistnienie pożaru. Jeśli nie dokonamy przeglądu w terminie, może się to wiązać z ryzykiem podczas uruchomienia klap oddymiających w razie konieczności oraz poniesieniem konsekwencji prawnych. Serwisu nie należy przeprowadzać samodzielnie, dlatego warto skorzystać z pomocy firm specjalizujących się w tego rodzaju usługach i posiadających odpowiednie uprawnienia i doświadczenie.