Czy klapa oddymiająca jest obowiązkowym elementem budynków?

Klapa oddymiająca jest niezbędnym elementem bezpieczeństwa zbiorowego w budynkach, w których przebywa wiele osób. Jakie dokładnie jest jej zadanie oraz czy w każdym przypadku jest konieczna? Odpowiedzi na te pytania znajdą Państwo w niniejszym artykule.

Po co montuje się klapę oddymiającą?

Klapa oddymiająca ma za zadanie odprowadzać ciepło, dym i inne toksyczne gazy powstałe w wypadku wystąpienia pożaru. Uruchomiona zostaje ręcznie lub automatycznie, gdy dym zostaje wykryty przez czujniki. Klapę oddymiającą montuje się najczęściej w budynkach mieszkalnych, w których przebywa wiele osób. Rozwiązanie to ma na celu zapewnić możliwość bezpiecznego opuszczenia klatki schodowej budynku podczas wystąpienia pożaru. Klapy oddymiające, oprócz funkcji bezpieczeństwa, mogą także pełnić rolę świetlika dachowego.

Regulacje prawne

Zamontowanie klapy oddymiającej jest podstawowym wymogiem, zapewniającym spełnienie wymagań czwartego punktu w § 207 Warunków Technicznych. Zapis ten odnosi się także do bezpieczeństwa ekip ratowniczych. Zgodnie z przepisami, system oddymiania powinien być uruchamiany automatycznie za pomocą systemu wykrywania dymu. Klapy oddymiające oferowane przez naszą firmę spełniają wszystkie powyższe wymagania.

Obowiązujące przepisy zwalniają od konieczności montowania klap oddymiających w niskich budynkach użytkowych lub średniowysokich budynkach mieszkalnych, w których na parterze znajdują się pomieszczenia z niezależnych wyjściem na zewnątrz (ZL II). Zastosowanie co najmniej jednego urządzenia oddymiającego wymagane jest w budynkach mieszkalnych w sytuacji, gdy następuje przekroczenie długości dojścia ewakuacyjnego (§ 256).

Kto ponosi odpowiedzialność?

W przypadku ochrony przeciwpożarowej, każdy obywatel ma obowiązek zapobiegać zagrożeniu związanemu z pożarem. Obowiązek ten dotyczy także osoby prawnej oraz instytucji i organizacji. W art. 3 ustawy o ochronie przeciwpożarowej widnieje zapis o tym, że każdy ponosi odpowiedzialność za naruszenie jej przepisów. Mowa tu o właścicielach, zarządcach i wymienionych wyżej użytkownikach danego obiektu.

Stare budownictwo bez systemu oddymiania

W sytuacji, w której dany budynek nie spełnia norm przeciwpożarowych, musi zostać poddany modyfikacjom. W każdym budynku musi zachodzić możliwość spełnienia wszystkich norm, by zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom i ratownikom. Urządzenia oddymiające mają za zadanie także zapewnić drożność drogom ewakuacyjnym w danym budynku.

Rodzaje klap oddymiających

Klapy ze sterowaniem pneumatycznym

Taka wersja sprawdzi się w budynkach o większej powierzchni, gdyż wyposażone są w czujniki, które automatycznie doprowadzają do otwarcia klapy. Klapy z naszej oferty zapewniają również dodatkowe oświetlenie, możliwość przewietrzenia oraz awaryjnego wyjścia na dach.

Klapy ze sterowaniem elektrycznym

Stosowane są głównie w celu oddymiania klatek schodowych w budynkach mieszkalnych, windach i budynkach użyteczności publicznej. Wersja elektryczna umożliwia automatyczne otwieranie i zamykanie klap oddymiających, aby wszystkie przepisy zostały spełnione.

Jeśli szukają Państwo wysokiej jakości klap oddymiających, serdecznie zapraszamy do naszego sklepu!