Charakterystyka klap oddymiających

Pożar jest niesamowicie groźnym zjawiskiem, nie tylko za sprawą szybko rozprzestrzeniającego się ognia, który niszczy dobytek oraz wywołuje oparzenia u ludzi, ale również ze względu na ulatniające się spaliny i tlenek węgla. Od strony teoretycznej proces ten łatwo przerwać, wystarczy użyć odpowiednią ilość środka gaśniczego, która obniży wartość temperatury poniżej poziomu zapłonu. W praktyce jednak pożary często rozprzestrzeniają się gwałtownie i nieobliczalnie, dlatego by się przed nimi ochronić, niezbędne jest zadbanie o montaż odpowiednio dopasowanej instalacji przeciwpożarowej w budynku.

Klapy dymowe z montażem 2

Czym są klapy oddymiające?

Klapy oddymiające to montowane na dachach budynków elementy systemu oddymiania. Ich główne zadanie stanowi odprowadzanie dymu, ciepła oraz szkodliwych gazów, wydzielających się podczas pożaru. System ten może zostać zastosowany zarówno na dachach magazynów czy hal przemysłowych, jak i w przypadku powierzchni zdecydowanie mniejszych, takich jak klatki schodowe, lub szyby windowe. W przypadku zagrożenia – pojawienia się pożaru i dymu po sygnale z zamontowanej czujki dymowej, klapy automatycznie się otwierają, w oparciu o sygnał z centrali oddymiania. Przewietrzają pomieszczenie i zapobiegają wypełnieniu wnętrza dymem, dzięki czemu osoby znajdujące się w zasięgu pożaru, mają więcej czasu na ewakuację. Odpowiednio dopasowane klapy oddymiające znacznie ułatwiają także akcje ratunkowe, gdyż chronią dół budynku przed zadymieniem. Ich zastosowanie pozwala także na znaczne zminimalizowanie strat majątkowych, ponieważ redukują uszkodzenia budynków, wywołane przez działanie wysokiej temperatury. Klapy oddymiające mają swoje zastosowanie tylko do ochrony w sytuacji zagrożenia, ale także także na co dzień odgrywają istotną rolę, wpływając na sprawne przewietrzanie wnętrza (funkcja do ustawienia w systemie sterowania) oraz jako doświetlenie budynku dziennym światłem.

Czym się charakteryzują?

Klapy dymowe dzielimy ze względu na kształt, sposób montażu, wielkość oraz sposób sterowania otwarciem. Różnice wynikają przede wszystkim z miejsca zastosowania. Za otwieranie i zamykanie klapy odpowiadają urządzenia wyzwalające, w których obrębie wyróżniamy mechanizmy elektryczne oraz pneumatyczne. Napędy elektryczne wykorzystuje się przede wszystkim do oddymiania klatek schodowych i budynków użyteczności publicznej, natomiast te drugie stosowane są często w halach produkcyjnych oraz magazynowych.

Kształt oraz wielkość klap ograniczają głównie możliwości producenta. Najczęściej spotyka się te montowane na otworach kwadratowych i prostokątnych. Również miejsce montażu cechuje pełna dowolność, mogą być umiejscowione jako pojedyncze urządzenia lub stanowić element systemu naświetli.

Wybór klapy dymowej

Doboru odpowiednich klap oddymiających dokonuje się na podstawie indywidualnej analizy obciążenia ogniowego, wielkości budynku oraz miejsca montażu zabezpieczeń. Regulowany jest przede wszystkim przez ścisłe przepisy prawne, w zależności od wymaganej dla danego obiektu czynnej powierzchni oddymiania, zalecany jest wybór klap jednoskrzydłowych lub dwuskrzydłowych.

Jeśli chcesz odpowiednio zabezpieczyć się przed pożarem, to w naszej ofercie możesz znaleźć klapy oddymiające, które będą ściśle dopasowane do wymagań Twojego domu.

Sprawdź naszą ofertę – https://rbpolska.pl/klapy-oddymiajace/